Дирекцијата за радијациона сигурност изработи каталог на отворени податоци коишто се достапни за граѓаните преку порталот за отворени податоци на Министерството за информатичко општество и администрација:

https://datagovmk.keitaro.app/mk/

Отворените податоци од Дирекцијата за радијациона сигурност се достапни на следната интернет страна:

https://datagovmk.keitaro.app/mk/dataset?organization=dnpekunja-3a-padnjaunoha-cnryphoct

Порталот за отворени податоци ја олеснува дистрибуцијата на отворени податоци и на корисниците им се обезбедува единствена пристапна точка до отворените податоци од сите институции, каде корисниците ќе можат да пребаруваат, превземаат и визуелизираат различни податоци од интерес.

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik