МИСИЈА

Воспоставување на ефикасен систем за контрола над сите извори на јонизирачко зрачење,  обезбедување сигурно и безбедно управување и постапување со радиоактивен/нуклеарен материјал и радиоактивен отпад со цел заштита од изложеност на јонизирачко зрачење на населението, работно изложените лица и животната средина.

 

ВИЗИЈА

Да бидеме лидери во регионот во обезбедување на највисок степен на радијациона заштита на населението,  работно изложените лица и животната средина во Република Северна Македонија согласно највисоките меѓународни стандарди.

Стратешки план 2022 - 2024

Стратешки план 2021-2023

Стратешки план 2020-2022

Стратешки план 2018-2020 година

Политика за квалитет на ДРС
Quality Policy of RSD

Политика за сигурност на ДРС
The Safety Policy of RSD

Achète, vends ou échange les vêtements, chaussures et accessoires que tu ne portes plus ! | New Balance 990v3 (Infant/Toddler) – IC990GY3 – IetpShops

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik