pdf icon План за заштита на населението во случај на радијационен вонреден настан

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА

 

Buy Duratrek Waterproof Sport Hiker Boots from the MysneakersShops online shop | 160 - 2020 Air Jordan 11s Retro Low Concord Bred Men Sneakers AV2187 - personal AIR Jordans for Air Jordan

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik