На 16 Септември 2015 година, двајца преставници од Дирекцијата за радијациона сигурностБилјана Атанасовска и Кабир Асани, учествуваа на 59-та  Генерална конференција на Меѓународната агенција за атомска енергија во Виена, Австрија.
На Конференцијата учествуваа високи претставници од земјите членки на МААЕ и беа опфатени повеќе теми: зајакнување на активностите на Агенцијата во врска со нуклеарната безбедност и сигурност, технологија и апликации, мерки за зајакнување на меѓународната соработка во нуклеарната област, транспорт и безбедност на отпад.
На Конференцијата зеде учество амбасадорот Кире Илиоски и изјави дека Дирекцијата за радијациона сигурност со помош на МААЕ  успеа да постигне напредок во изградбата на националните капацитети за ефективна заштита од радијација и нуклеарна безбедност.

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik