Од 26-30 Септември 2016 година амбасадорот на Република Македонија неговата Екселенција Кире Илиоски заедно со членовите на Перманентната мисија во Виена и делегација од Дирекцијата за радијациона сигурност  земаа учество  на  60-та  Генерална конференција  во Меѓународната агенција за атомска енергија која се одржа во Виена, Австрија.
На конференцијата Амбасадорот неговата Екселенција Кире Илиоски одржа говор во кој ја  истакна успешната соработката на Република Македонија, нејзините институции со Меѓународната Агенција за Атомска Енергија и остварените резултати.
На маргините на конференцијата се одржаа неколку состаноци со соодветни делегации и претставници во разни сектори  на Меѓународната агенција за атомска енергија и се зацртаа термини за следните активности во наредната година.

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik