Адреса:
Бул."Партизански одреди'' бр.143, П.Фах.22
Скопје
1020
Република Северна Македонија
Телефон:
02/3099-030
Факс:
02/3099-032
Испратете е-порака. Сите полиња со * се задолжителни.

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25