Во периодот 5-9 декември 2016 година, Горан Ангеловски, претставник од Дирекцијата за радијациона сигурност ќе учествува на Меѓународна конференција за нуклеарна безбедност: посветеност и акции,(International Conference on Nuclear Security:Commitments and Actions) на која ќе биде претставена постер презентација на тема:"Physical protection regime in the Republic of Macedonia", автори: Г.Ангеловски, Т.Сандев, Г.Трајков и Н.Шахин.
Повеќе информации за конференцијата на следниот линк:
http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/50809/International-Conference-on-Nuclear-Security-Commitments-and-Actions

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik