VTEM skitter

Radiation Safety

Directorate

VTEM skitter

Radiation Safety

Directorate

VTEM skitter

Radiation Safety

Directorate

About RSD

Дирекцијата за радијациона сигурност е самостоен орган на државната управа со својство на правно лице и врши управни и стручни работи од областа на заштита од...

Read more

Our Location

Boul. Partizanski odredi No.143 P.Fax 22, 1020 Skopje - Karposh
phone: 02/3 099-030
fax: 02/3 099-032
email: drs@drs.gov.mk


Read more

Duty phone

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност: 075 / 25 - 42 - 25

Претставници од  Дирекцијата за радијациона сигурност на Република Северна Македонија учествуваа на 67-та Генерална конференција на Меѓународната агенција за атомска енергија...

Read more...  

Претставници од Дирекцијата за радијациона сигурност, Билјана Георгиевска-Димитриевски, советник за правни работи и меѓународна соработка и Горан Трајков, инспектор за радијациона сигурност...

Read more...  

Постојат чекори што можете да ги преземете за да се заштитите себе си и вашето семејство од радијацијата по нуклеарна детонација.

Read more...  

Во однос на случувањата во Украина, и нуклеарната централа Запорожје ситуацијата е повеќе од стабилна. Пет од шест реактори се изгасени уште во Септември 2022...

Read more...  

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik