Во периодот од 15 до 19 јуни 2015 година, двајца претставници од Република Македонија од кои еден од Дирекцијата за радијациона сигурност д-р Трифче Сандев, учествуваа на регионална работилница за методологија за изработка на проценка на сигурност за складишта и одлагалишта на радиоактивен отпад, која што се одржа во Краснојарск, Руска Федерација.
На работилницата беа разменети искуства во врска со управувањето со радиоактивен отпад и подготвувањето на проценка за сигурност во повеќе земји во регионот и пошироко. Беа презентирани и најдобри пракси и препораки за изготвување на проценка на сигурност за складишта и одлагалишта на радиоактивен отпад од претставници на Меѓународната агенција за атомска енергија во Виена.

 

Duty Phone

Phone number of Radiation Safety directorate for emergency events and for reporting clinics operating without a license issued by Radiation Safety directorate.
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik