На 18 Септември 2018 година во организација на Американската амбасада во Република Македонија во соработка со Црвениот крст на Република Македонија беше организирана крводарителска акција.
Претставници од Дирекцијата за радијациона сигурност на Република Македонија како и претходните години земаа активно учество во добротворната акција за дарување на крв и допринесоа  во збогатувањето на крвните единици во клиниката  за транфузиологија кои во некои моменти живот значат.

Duty Phone

Phone number of Radiation Safety directorate for emergency events and for reporting clinics operating without a license issued by Radiation Safety directorate.
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik