Директор

Алија Камбероски
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 070/261-452

Раководител на одд.за човечки ресурси

 Димче Китески
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 075/402-560

Поддршка на нормативно-правни работи

Билјана Георгиевска-Димитриевски
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 071/231-332

Помлад инспектор за координација на инспекциски надзор

Билјана Атанасовска
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 076/446-792

Евидентирање на дозволи/лиценци Емилија Петрова
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 076/446-796
Евидентирање на дозволи/лиценци

Александра Стојанова
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 076/446-793

Инспектор за радијациона сигурност

Горан Трајков
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 071/231-331

Инспектор за радијациона сигурност

Гордана Николова
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 075/402-562

Одделение за финансиски работи

тел. 02/3099-030

Возач

Милош Алексиќ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 075/402-563

 

Правилник за систематизација на работните места во Дирекцијата за радијациона сигурност

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Дирекцијата за радијациона сигурност

Правилник за внатрешна организација на Дирекцијата за радијациона сигурност

Правилник за изменување на Правилникот за внатрешна организација на Дирекцијата за радијациона сигурност

Кодекс за административни службеници

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Контакт лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
Димче Китески, раководител на одделение
Одделение за човечки ресурси
тел. 02/3099 - 030, факс. 02/3099-032
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

air max limitless women | adidas Crazy Explosive Primeknit Andrew Wiggins PE

Duty Phone

Phone number of Radiation Safety directorate for emergency events and for reporting clinics operating without a license issued by Radiation Safety directorate.
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik