Директор

Светислав Ѓорѓевиќ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 070/317-542

Раководител на одд.за човечки ресурси

 Димче Китески
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 075/402-560

Поддршка на нормативно-правни работи

Билјана Георгиевска-Димитриевски
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 071/231-332

Стручно-техничка и оперативна поддршка

Билјана Атанасовска
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 076/446-792

Евидентирање на дозволи/лиценци

Емилија Петрова
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 076/446-796

Евидентирање на податоци за мониторинг
и радијациони вонредни настани
Методи Белчовски
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 071/231-334
Инспектор за радијациона сигурност

Горан Трајков
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 071/231-331

Инспектор за радијациона сигурност

Гордана Николова
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 075/402-562

Сметководител

Башким Емурљи
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 075/402-561

Возач

Милош Алексиќ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 075/402-563

 

Правилник за систематизација на работните места во Дирекцијата за радијациона сигурност
Правилник за внатрешна организација на Дирекцијата за радијациона сигурност

Кодекс за административни службеници

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Контакт лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
Димче Китески, раководител на одделение
Одделение за човечки ресурси
тел. 02/3099 - 030, факс. 02/3099-032
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Duty Phone

Phone number of Radiation Safety directorate for emergency events and for reporting clinics operating without a license issued by Radiation Safety directorate.
075 / 25 - 42 - 25