Директор

Светислав Ѓорѓевиќ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 070/317-542

Раководител на одд.за човечки ресурси

 Димче Китески
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 075/402-560

Поддршка на нормативно-правни работи

Билјана Георгиевска-Димитриевски
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 071/231-332

Стручно-техничка и оперативна поддршка

Билјана Атанасовска
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 076/446-792

Подршка на информатички систем

Ангелина Мишевска
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 076/446-793

Евидентирање на дозволи/лиценци

Емилија Петрова
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 076/446-796

Евидентирање на дозволи/лиценци Методи Белчовски
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.076/446-794
Координација на инспекциски надзор Санија Зулфиќари
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 071/231-334
Инспектор за радијациона сигурност

Горан Трајков
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 071/231-331

Инспектор за радијациона сигурност

Гордана Николова
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 075/402-562

Логистичка поддршка за јавни набавки и буџет

Башким Емурљи
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 075/402-561

Сметководител Кабир Асани
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 076/446-797
Возач

Милош Алексиќ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 075/402-563

 

Правилник за систематизација на работните места во Дирекцијата за радијациона сигурност
Правилник за внатрешна организација на Дирекцијата за радијациона сигурност

 

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Контакт лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
Димче Китески, раководител на одделение
Одделение за човечки ресурси
тел. 02/3099 - 030, факс. 02/3099-032
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Duty Phone

Phone number of Radiation Safety directorate for emergency events and for reporting clinics operating without a license issued by Radiation Safety directorate.
075 / 25 - 42 - 25