Печати

Во периодот 5-9 декември 2016 година, Горан Ангеловски, претставник од Дирекцијата за радијациона сигурност ќе учествува на Меѓународна конференција за нуклеарна безбедност: посветеност и акции,(International Conference on Nuclear Security:Commitments and Actions) на која ќе биде претставена постер презентација на тема:"Physical protection regime in the Republic of Macedonia", автори: Г.Ангеловски, Т.Сандев, Г.Трајков и Н.Шахин.
Повеќе информации за конференцијата на следниот линк:
http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/50809/International-Conference-on-Nuclear-Security-Commitments-and-Actions