Печати

Дирекцијата за радијациона сигурност изработи каталог на отворени податоци коишто се достапни за граѓаните преку порталот за отворени податоци на Министерството за информатичко општество и администрација:

https://datagovmk.keitaro.app/mk/

Отворените податоци од Дирекцијата за радијациона сигурност се достапни на следната интернет страна:

https://datagovmk.keitaro.app/mk/dataset?organization=dnpekunja-3a-padnjaunoha-cnryphoct

Порталот за отворени податоци ја олеснува дистрибуцијата на отворени податоци и на корисниците им се обезбедува единствена пристапна точка до отворените податоци од сите институции, каде корисниците ќе можат да пребаруваат, превземаат и визуелизираат различни податоци од интерес.